НАДПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

Надпокривните конструкции са популярен и много активен начин за реклама в градска среда. Те изискват висок професионализъм при проектирането и монтажа. Изработват се по предварително одобрени конструктивни проекти.

Това е една от най- популярните форми за реализиране на реклама в градска среда. Поставянето им върху жилищни или административни сгради позволява голяма видимост от далечно разстояние.

Размерът на рекламното съоръжение винаги е различен и е съобразен с възможностите, които позволява сградата.

Поставени върху покрива, този тип конструкции са подложени на голямо въздействие от силните ветрове. По тази причина производството на такъв тип съоръжения е сериозно начинание и изисква висок професионализъм.

Рекламното пано се изработва, като допълнително се поставят крепежните елементи по предварително зададена схема. Всички довършителни операции са съобразени с особеностите на този тип реклама.

Say Something