ПОДДРЪЖКА

background image

Гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Гаранции. Поддръжка Рекламации.

GRAVICO Ltd.

Фирма „Гравико“ ЕООД предлага поддръжка, гаранционно и извънгаранционно обслужване на:
НЕОНОВИ РЕКЛАМИ, ОБЕМНИ БУКВИ, ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Гаранционно обслужване:
1 година гаранционно обслужване на рекламите;
2 години гаранционно обслужване на неоновите елементи;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на повредени неонови тръби, LED елементи, захранвания
Цялостна поддръжка на рекламни съоръжения

Гаранцията не важи в случай на:
Форсмажорни обстоятелства;
Подаване на напрежение извън допустимите стойности;
Неспазване на указанията за експлоатация;
Действия на трети лица, довели до повреди;
Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания на тръбите;
Опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирмата производител лица;
Използване на устройствата с други неизправни или несъвместими модули и устройства, добавяни от неоторизирани специалисти;

ЛЕД ПИКСЕЛНИ ЕКРАНИ

Гаранционно обслужване:
Срок 24 месеца от датата на пускане в експлоатация;
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Софтуерно обслужване, касаещо LED екрана;
Софтуерното обслужване, касаещо операционната система и други програмни приложения;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Подмяна на контролери;
Подмяна на нисковолтов трансформатор;

Рекламации се приемат срещу представяне на валидна гаранционна карта, издадена от фирма „Гравико“ ЕООД.

За повече информация  можете да се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на всичките ви въпроси.
Фирма „Гравико“ ЕООД предлага поддръжка, гаранционно и извънгаранционно обслужване на:
НЕОНОВИ РЕКЛАМИ, ОБЕМНИ БУКВИ, ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Гаранционно обслужване:
1 година гаранционно обслужване на рекламите;
2 години гаранционно обслужване на неоновите елементи;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на повредени неонови тръби, LED елементи, захранвания
Цялостна поддръжка на рекламни съоръжения

Гаранцията не важи в случай на:
Форсмажорни обстоятелства;
Подаване на напрежение извън допустимите стойности;
Неспазване на указанията за експлоатация;
Действия на трети лица, довели до повреди;
Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания на тръбите;
Опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирмата производител лица;
Използване на устройствата с други неизправни или несъвместими модули и устройства, добавяни от неоторизирани специалисти;

ЛЕД ПИКСЕЛНИ ЕКРАНИ

Гаранционно обслужване:
Срок 24 месеца от датата на пускане в експлоатация;
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Софтуерно обслужване, касаещо LED екрана;
Софтуерното обслужване, касаещо операционната система и други програмни приложения;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Подмяна на контролери;
Подмяна на нисковолтов трансформатор;

Рекламации се приемат срещу представяне на валидна гаранционна карта, издадена от фирма „Гравико“ ЕООД.

За повече информация  можете да се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на всичките ви въпроси.

Фирма „Гравико“ ЕООД предлага поддръжка, гаранционно и извънгаранционно обслужване на:
НЕОНОВИ РЕКЛАМИ, ОБЕМНИ БУКВИ, ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Гаранционно обслужване:
1 година гаранционно обслужване на рекламите;
2 години гаранционно обслужване на неоновите елементи;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на повредени неонови тръби, LED елементи, захранвания
Цялостна поддръжка на рекламни съоръжения

Гаранцията не важи в случай на:
Форсмажорни обстоятелства;
Подаване на напрежение извън допустимите стойности;
Неспазване на указанията за експлоатация;
Действия на трети лица, довели до повреди;
Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания на тръбите;
Опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирмата производител лица;
Използване на устройствата с други неизправни или несъвместими модули и устройства, добавяни от неоторизирани специалисти;

ЛЕД ПИКСЕЛНИ ЕКРАНИ

Гаранционно обслужване:
Срок 24 месеца от датата на пускане в експлоатация;
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Софтуерно обслужване, касаещо LED екрана;
Софтуерното обслужване, касаещо операционната система и други програмни приложения;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Подмяна на контролери;
Подмяна на нисковолтов трансформатор;

Рекламации се приемат срещу представяне на валидна гаранционна карта, издадена от фирма „Гравико“ ЕООД.

За повече информация  можете да се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на всичките ви въпроси.
Фирма „Гравико“ ЕООД предлага поддръжка, гаранционно и извънгаранционно обслужване на:
НЕОНОВИ РЕКЛАМИ, ОБЕМНИ БУКВИ, ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Гаранционно обслужване:
1 година гаранционно обслужване на рекламите;
2 години гаранционно обслужване на неоновите елементи;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на повредени неонови тръби, LED елементи, захранвания
Цялостна поддръжка на рекламни съоръжения

Гаранцията не важи в случай на:
Форсмажорни обстоятелства;
Подаване на напрежение извън допустимите стойности;
Неспазване на указанията за експлоатация;
Действия на трети лица, довели до повреди;
Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания на тръбите;
Опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирмата производител лица;
Използване на устройствата с други неизправни или несъвместими модули и устройства, добавяни от неоторизирани специалисти;

ЛЕД ПИКСЕЛНИ ЕКРАНИ

Гаранционно обслужване:
Срок 24 месеца от датата на пускане в експлоатация;
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Софтуерно обслужване, касаещо LED екрана;
Софтуерното обслужване, касаещо операционната система и други програмни приложения;

Извънгаранционно обслужване:
Подмяна на дефектирали пиксели и устройства;
Подмяна на контролери;
Подмяна на нисковолтов трансформатор;

Рекламации се приемат срещу представяне на валидна гаранционна карта, издадена от фирма „Гравико“ ЕООД.

За повече информация  можете да се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на всичките ви въпроси.