ТОТЕМИ

Тотемите са един изключително ефективен компонент на вашата визуална комуникация. Това е рекламно- информационно съоръжение, разположено пред или в сгради на хотели, офиси, бензиностанции, на места с добра видимост от големи разстояния. Могат да бъдат изработени в светещ и несветещ вариант.

Say Something